Biobrændsel kan være godt og skidt

Biobrændsel

Der er mange danskere, der ikke har adgang til fjernvarme. De er nød til at tænke i andre baner, når der skal skabes varme i hjemmet. Biobrændsel er en ud af flere andre muligheder. Biobrændsel er et godt alternativ til olie. Det er væsentligt billigere end fx olie.

Biobrændsel er forbrænding

Biobrændsel er en betegnelse for træ, halm, korn, skaller, frø, kerner, biogas eller affald. I et almindeligt hus vil man typisk fyre med træ, det kan være almindeligt brænde, træflis eller træpiller. På landet er det også meget almindeligt at man anvender halm eller korn. Man må ikke brænde sit affald i et biobrændselsanlæg i private hjem.

Biobrændsel er CO2 neutralt

Fyring med brænde, træpiller eller andet biobrændsel kan være både billigt og miljøvenligt. Det er en god måde at varme sit hus op på og hvis man overholder de miljørigtige regler og ikke brænder affald af i anlægget er det CO2 neutralt. Desværre er der nogle ulemper ved anlægget da det er kilde til udledning af sundhedsskadelige stoffer i form at partikler og tjærestoffer. Dette skal du have med i dine overvejelser, når du vælger varmekilde. For nogle kan det være den rigtige løsning, mens for andre virker det helt formålsløst at fyrre op med noget, der udskiller så mange skadelige partikler. Det er noget man må gøre op med sig selv. Man kan heldigvis sørge for at købe et godt anlæg med effektiv forbrænding og sørge for altid at fyrre med rent og tørt brændsel. Et biobrændselsanlæg kræver mere plads  og mere tid end fx en varmluftpumpe.

Naboer

Du må altid sikre dig med dine naboer om det er okay, at du skifter over til biobrændsel. Der er desværre nogle naboer der kan blive så generede af røgen at de klager over det. Kommunen har pligt til at gribe ind, hvis dine naboer anmelder gener fra skorstenen.

Billede: firepile

Billede: ** RCB **