Sammenligning af varmekilder til boliger

I Danmark kan man vælge blandt flere typer varmekilder til at få varmt vand i hjemmet, og det er især disse seks forskellige former for varmekilder:

  • Fjernvarme
  • Naturgas
  • Jordvarme
  • Luft til vand-varmepumpe
  • Træpillefyr
  • Oliefyr

Det meste af landet er dækket af fjernvarme især de større byer og det samme er gældende for naturgasnettet, mens træpiller og jordvarme mere er beregnet til folk udenfor byerne, da dette er meget pladskrævende.

Her kommer en sammenligning af varmekilderne, således man er bedre udrustet til at foretage det rette valg, da varmeregningen er en af de største udgifter i løbet af året, og derfor er det vigtigt at træffe et godt valg fra starten af.

Hvor kommer varmen fra?

Fjernvarme opstår på grund af spildvarme fra elkraftværkerne, der punper det varme vand rundt genen store rør til forbrugerne i lokalområdet. Som regel er det kun nødvendigt med en varmeveksler, så installationen er billig, nem og meget miljøvenlig. Den typiske pris er 10-15.000 kr. i årlig udgift for en normal villa, hvilket er yderst konkurrencedygtigt.

Den danske naturgas kommer fra felter i Nordsøen og løber gennem gasnettet ud til forbrugerens gasfyr, hvor gassen antændes og opvarmer brugsvandet, der pumpes ud i rørene. Igen en nem, billig og miljøvenlig ordning, der typisk koster 15.000 kr. i forbrug hvert år for en husstand. Med naturgas er der en lille fare for udslip af gasser og kulilteudslip, men det sker heldigvis sjældent.

Jordvarme kræver adgang til en nærliggende mark eller større have, hvor man har nedgravet en lang varmeslange med frostvæske, således denne opsamler varmen i jorden. Energien transporteres rundt ved hjælp af en varmepumpe samt en kompressor. Det koster op mod 150.000 kr. i starten at installere, men til gengæld er det fremtidssikret og så godt som vedligeholdsesfrit.

Den årlige varmeregning ligger ofte på omkring 8.000 kr., så derfor tjener investeringen sig ret hurtigt ind. En luft til vand-varmepumpe virker næsten ligesom jordvarme, men her trækker en ventilator luften ind forbi en varmeveksler, som hiver varmen ud af luften, og varmen bruges til at opvarme vandet i husets varmtvandsbeholder og varmesystem.

Investeringen ligger typisk på 120.000 kr., og en typisk varmeudgift hvert år på. 10.000 kr. Et træpillefyr fungerer på samme måde som et olie- eller gasfyr, idet man blot fyrer med træpiller lavet af sammenpressede træspåner.

Dette er en billig og miljøvenlig løsning, men det sviner og larmer lidt, men det er trods alt en bedre løsning en elvarme og oliefyr. Opvarmning med elpaneler og oliefyr er de store syndere klimamæssigt set, og de bør kun anvendes, når der ikke er andre muligheder tilstede.

Disse løsninger er ikke miljøvenlige, og priserne vil sikkert stige fremover, selvom det allerede nu koster omkring 25.000 kr. årligt at opvarme huset med olie eller el.

Fremtidens varme i boligerne

Fra politisk side tilskynder man til investeringer i fjernvarme, jordvarme samt anvendelse af varmepumper. Solvarme er også en alternativ løsning, men meget afhænger af statens tilskudsordninger, og man ønsker at udfase oliefyr og elvarme ved at udbygge fjernvarmenettet. Naturgasnettet skal hverken udbygges eller udfases, så indtil videre beholder man dette i de respektive områder som et alternativ til andre løsninger.