Fyr med rapsolie

Man kan spare tusindvis af kroner årligt ved at fyre med miljøvenlig rapsolie, hvilket kan være attraktivt for mange fremover. Stigende oliepriser gør afgiftsfri rapsolie attraktiv, og statskassen risikerer begmand. Dette fremgår tydeligt i en artikel i Ingeniøren, hvor man netop kan læse om de fordele, man opnår med rapsolie.

Danskerne vil gerne fyre med rapsolie

 

Danskerne bliver stadigt mere interesserede i at fyre med rapsolie, i takt med at prisen på fyringsolie når nye rekordhøje niveauer. Rapsolien er afgiftsfri, og for en almindelig husstand er der mulighed for at spare op imod 15.000 kr. årligt. Bjørn Ebbeskov Larsen er direktør for Øko-tech Energi, der årligt sælger ca. 10 mio. liter rapsolie og rapsbiodieselolie og dermed er en af landets største leverandører af planteolier til fyringsformål. Han fortæller, at salget af rapsolie til fyring stort set fordobles hvert år. »Trenden er, at salget af rapsolie boomer, fordi olieprisen er stigende. Fyring med rapsolie giver både varmeværker, virksomheder og private kunder en besparelse,« siger han. En liter rapsolie koster cirka 4,30 kr., mens en liter almindelig fyringsolie koster omkring 7,60. Det giver en besparelse på 10-15.000 kr. om året for en gennemsnitshusstand med oliefyr. Varmeværker kan spare millioner af kroner. Dog skal der regnes med et lidt større forbrug af rapsolie, da den effektive brændværdi er ca. 10 pct. mindre end for almindelig fyringsolie.  Grundlaget for besparelsen er, at man ikke betaler energi- og CO2-afgifter af rapsolie til fyringsformål, fordi rapsolie er CO2-neutralt. Desuden er olien billigere i indkøbspris end det fossile brændstof.

Begmand til statskassen

 

Danskerne bliver stadigt mere interesserede i at fyre med rapsolie, i takt med at prisen på fyrings-olie når nye rekordhøje niveauer. Rapsolien er afgiftsfri, og for en almindelig husstand er der mulighed for at spare op imod 15.000 kr. årligt. Statskassen mister ca. 1,80 kr., hver gang en forbruger erstatter en liter almindelig fyringsolie med rapsolie. Alene salget fra Øko-tech betyder, at staten går glip af knap 20 mio. kr. i afgifter. Der sælges en mia. liter almindelig fyringsolie om året, og derfor kan det blive til en grim begmand for statskassen, hvis fyring med rapsolie bliver en folkesport.

Fyring med rapsolie kræver ombygning

 

• En ny brænder eller ombygning af den eksisterende oliebrænder er nødvendig, hvis rapsolie skal anvendes til opvarmning. Det skyldes oliens høje viskositet. Inden rapsolien kan brænde, skal den desuden varmes op og sættes under højt tryk.
• Et almindeligt oliefyr i en villa skal ombygges for ca. 16.000 kr. Der kan dog leveres rapsolie, som kan anvendes direkte i almindelige brændere. Denne særlige rapsolie koster godt en krone ekstra pr. liter.
• Større anlæg egner sig bedre til rapsolie end små anlæg, idet de større partikler kan nå at brænde. Den vigtigste årsag til driftsproblemer er små partikler og frørester, der kan findes i olien. Urenheder medfører, at dyser m.m. slides hurtigt.
• Hvis de traditionelle olieselskaber vil sælge rapsolie, kan den distribueres i nuværende olietankbiler og eksisterende olietanke.
• Rapsolie udkrystalliserer ved temperaturer under -10C.
• Rapsolies effektive brændværdi pr. liter er ca. ti pct. mindre end almindelig fyringsolie.
• Pris: Ca. 3,40 plus moms pr. liter.

Billede: MDB Images