Undgå en dyr varmeregning

Her får du mange gode tips og idéer til at nedbringe din varmeregning. Fremtidsudsigterne er desværre ikke for gode, når man læser på energibolig.dk om en ny stor forsyningssikkerhedsafgift til de fleste danskere, som derved vil kunne påregne en endnu større varmeregning fremover. På baggrund heraf bringer Energibolig.dk ni tips til, hvordan du kan spare på varmregningen. De ni spareråd er udviklet af TV2 i samarbejde med Bolius.

Sådan nedbringes din varmeregning

 

1. Træk gardiner og persienner for

Trækker du dem for om aftenen og natten, er det med til at forhindre varmetab fra vinduerne. Om dagen, når du  trækker du dem fra igen, kan solenbidrage til opvarmning af rummene.

 

2. Hold en nogenlunde ensartet temperatur i boligen

Det kan skabe træk i boligen, hvis nogle rum er meget koldere end andre. Når den varme luft trækker ind i de kolde rum, kan det skabe kondens og risiko for skimmelsvamp.

 

3. Stil sofaen væk fra radiatoren

Står der møbler lige foran radiatoren, giver radiatoren mindre varme. Derudover har varmen svært ved at fordele sig ud i rummet. Det anbefales derfor, at der er en afstand på mellem 15-20 cm. mellem radiatoren og møbler.

 

4. Læg et tæppe hvor du opholder dig meget

Det vil føles varmere og mindre fodkoldt.

 

5. Luft ud hyppigere, men mere kortvarigt

Luft ud ca. 5 gange dagligt mellem 2-3 minutter i stedet for de 3 gange af 5-10 minutter. Det gør, at temperaturen ikke sænkes ligeså meget, som ved de sjældnere, men længerevarende udluftninger.

 

6. Hasp vinduet både oppe og nede

Mange glemmer eller undlader at haspe vinduet både oppe og nede. Dermed slutter vinduet ikke tæt, hvilket bevirker, at megen varme ryger ud gennem det øverste af vinduet.

 

7. Test om vinduet slutter tæt til kanten vha. papirstrimmel-testen

–  Åben vinduet og sæt en papirstrimmel i klemme mellem vinduet og karmen, og luk så vinduet igen.

– Træk strimlen ind mod dig selv.

– Hvis strimlen yder meget modstand og måske endda går i stykker, når du river, er vinduet ret tæt.

– Smutter den derimod ud fin og hel, slutter dit vindue ikke tæt nok til karmen, og derved får du kulde og træk i din bolig.

– Stram haspen eller beslaget på dit vindue for at få vinduet til at slutte tættere til karmen. Er det ikke nok, kan du montere nye tætningslister.

 

8. Drop den automatiske natsænkning

Er temperaturen på dit oliefyr eller gasfyr sat til 18 grader om natten, kan du med fordel justere den, så den står på 20 grader om natten i stedet.

 

9. Luk ventilationsriste til kælder, krybekælder, skunk, loftsrum el. lign

Luk ventilationsristene, hvis der er stærk blæst eller voldsom kulde i et par døgn. Så mindsker du træk. HUSK straks herefter at åbne for ventilationen. Ellers risikerer du svamp og råd.

 

Billede: Ben30