Man kan selv isolere sin kælder

Der kan spares masser af penge på din varmeregning hvert år fremover, hvis din kælder ikke er isoleret godt nok. Heldigvis kan man få små penge få isoleret sin kælder, og man kan ofte klare det meste arbejde selv og spare penge til håndværkere. Der findes mere inspiration om isolering på Bolius.dk, og her får du en guide og masser af gode råd om at isolere sin kælder.

Sådan isolerer du din kælder

 

Op til en tredjedel af varmen i dit hus kan forsvinde ud gennem din kælder, hvis den er dårligt isoleret. Læs her, hvordan du finder ud af, om din kælder bør efterisoleres, hvordan du bedst isolerer den, og hvad det koster.

Hvorfor isolere en kælder?

 

Der slipper meget varme ud gennem væggene og gulvet i en ældre kælder, især hvis den er opvarmet. I nogle huse er det helt op til en tredjedel af varmen, som forsvinder ud via deres kælder. I sådanne kældre kan man spare meget ved at isolere kælderens ydervægge.

Hvornår trænger en kælder til at blive isoleret?

 

Som tommelfingerregel trænger en kælder til at blive isoleret, hvis:

–          Huset er bygget før år 2000.

–          Kælderen ikke allerede er blevet grundigt efterisoleret.

–          Kælderydervæggene er utætte og i dårlig stand.

 

Er huset bygget før år 2000?

 

Der er som regel ingen grund til at efterisolere kælderen, hvis huset er bygget efter år 2000. I så fald lever hele huset inklusive kælderen op til ret skrappe energikrav i bygningsreglementet med hensyn til omfanget af isolering. Er huset bygget før 2000, vil det ofte kunne betale sig at efterisolere kælderen.

 

Er din kælder tilstrækkeligt efterisoleret?

 

Kælderen er tilstrækkeligt isoleret, hvis isoleringslaget i væggen er 125 mm. Det svarer til bygningsreglementets krav til kælderydervæggen i en ny tilbygning. Er isoleringslaget mindre, er det en god idé at supplere med et ekstra lag isolering. På tegninger af huset vil du altid kunne se, om kælderydervæggene er isoleret.

 

Er kældervæggen utæt og i dårlig stand?

 

Hvis kælderydervæggen er utæt, suser der en masse varme ud. Du bør derfor tjekke, om ydervæggen er tæt og i god stand, så den holder kulde og fugt ude af huset. Vinduer, lyskasser og døre kan også være utætte og give et stort varmetab.

Hvordan gør du?

 

Hvis kælderen er utæt og dårligt isoleret, bør du isolere den. Der er overordnet set tre forskellige måder at isolere kælderen på:

Du kan isolere kælderen udefra.

Du kan isolere kælderen indefra.

Du kan undlade at isolere kælderen og i stedet isolere etageadskillelsen mellem kælderen og etagen ovenover.

Isolering af din kælder udefra

 

Det er bedst at isolere kælderydervæggen udefra og samtidig etablere et omfangsdræn omkring huset. Omfangsdrænet sørger nemlig for at lede regn- og grundvand væk fra huset, så kælderen holdes tør. Dermed undgår du problemer med fugt og skimmelsvamp i kælderen. Det er en relativt dyr løsning, men til gengæld får du en tør og velisoleret kælder, som er anvendelig til mange formål.

 

Isolering af kælderydervæggen udefra foregår på følgende måde:

Der graves ud langs huset.

Der opsættes evt. en vandtæt membran.

Der opsættes drænplader med 100-125 mm isolering på ydersiden af kælderydervæggen.

Der fyldes op med drænmateriale, grus og jord.

Husets sokkel pudses op og males.

 

Billede: Scott Woods-Fehr