Isolering i fremtiden

Der forskes og studeres meget i materialer, som skal anvendes i byggeriet i fremtiden. Tendensen er, at materialerne i fremtiden bliver tyndere men mere robuste og med bedre isoleringsegenskaber. Det fremgår af en artikel i Ingeniøren, hvor man kan læse om spændende nye nano-materialer, som allerede er begyndt at være i handlen i udlandet.

Tynd og mere robust isolering i fremtiden

 

NIM, DIM og NanoCon er nogle af fremtidens isoleringsmuligheder. Ifølge norske forskere er det materialer med stort potentiale i bestræbelserne på at opnå tyndere former for isolering med lav varmeledningsevne og lang holdbarhed. Fremtidens isolering skal have lav varmeledningsevne samtidig med, at isoleringen bliver robust over for tilpasning og ældning. Det fremgår af en norsk undersøgelse, som blandt andet fremhæver nano-isolerings-materialer, NIM, der kendetegnes ved en meget lille porestørrelse, som en af fremtidens muligheder. »Varmeledningen bliver meget lille. Medmindre materialet forandrer sig med alderen ved, at porerne bliver større, fordi materialet smuldrer, skulle denne egenskab ikke forandre sig – heller ikke ved, at man skærer i materialet eller på anden vis håndterer det. De norske forskere påpeger dog selv, at der kan være problemer med for små porediametre, da det øger varmestrålingen, men muligvis kun inden for et begrænset område af bølgelængder,« siger Eva B. Møller, seniorforsker, civilingeniør, ph.d. fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet, Afdelingen for Byggeri og Sundhed. Nogle af problemerne med de materialer, der findes på markedet i dag, og som har en lav varmeledningsevne, er ifølge Eva B. Møller, at man kun har få erfaringer med dem. Man ved dog, at mange materialer ændrer egenskaber med alderen eller ikke kan tilpasses på pladsen. Et typisk problem er, at den gas eller det vakuum, der er i materialet for at holde varmeledningen nede, forsvinder med tiden, eller hvis der skæres i materialerne eller de punkteres. Hun har kigget nærmere på de norske forskeres anbefalinger og giver på den baggrund sin vurdering af fordele og ulemper ved fremtidens isolering.

Dynamisk isoleringsmateriale i fremtiden

 

Et andet af de norske forskeres bud er et dynamisk isolerings-materiale, DIM, som er et materiale,  hvor varmeledningsevnen kan styres inden for en ønskelig rækkevidde. »Reelt er dette endnu kun præsenteret som ideer. Forskerne forestiller sig at udnytte nogle egenskaber, man kender fra andre dele af fysikken, for eksempel muligheden for at styre varmeledningsevnen,« siger Eva B. Møller.

»Det gør bygning af superlavenergi-byggeri nemmere og giver en langt højere sikkerhed for, at den ønskede energieffektivitet opnås, da systemet eliminerer en lang række af de muligheder, der er for at lave fejl under opførelsen af superlavenergihuse. Vi er klar til at introducere produktet på det danske marked,« siger han.

Isolering i fremtiden

 

Forskere fra Norges teknisk-naturvidenskabelige universitet, NTNU, har kigget på traditionel isolering, state-of-the-art isolering og givet bud på fremtidens isoleringsmaterialer i undersøgelsen ‘Properites, Requirements and Possibilities for Traditional, State-of-the-Art and Future Thermal Building Insulation Materials and Solutions’.

 

Billede: Bryn Pinzgauer