De grønne varmekilder

Man kan fyre sin bolig op på mange måder, hvilket man har dokumenteret grundigt på greenmatch.dk, hvor man kan se alle de grønne alternative varmekilder til at fyre med. Der bliver hele tiden sat mere og mere fokus på grønne energiløsninger, og måder hvorpå man kan spare på varme- og el-regningen. Dette skyldes overordnet set to ting: Vi er blevet mere bevidste om, hvad vi bruger vores penge på, og vi er blevet mere bevidste om, hvor meget de forskellige energiløsninger forurener. Det er derfor helt naturligt, at flere og flere mennesker leder efter alternative opvarmningsmuligheder til deres hjem, så de med god samvittighed kan bruge deres penge på sjovere ting end varme, el og energi. Der er overordnet set 4 grønne varmekilder til opvarmningsformål.

De 4 typer grønne varmekilder

 

Her nedenfor har jeg listet de forskellige muligheder rangerende fra dens mest simple og til den mest komplekse og omkostningsrige installation:

1. Pillefyr

 

Kært barn har mange navne, hvilket også gælder pillefyr, som også går under navnene stokerfyr og træpillefyr. Et pillefyr er lidt lig de gammeldags brændeovne og oliefyr, forskellen er bare, at pillefyr fyrer med træpiller og lignende energivenlige materialer. Et pillefyr består af tre ting: et træpillemagasin, en kedel og en brænder, og pillefyret i sig selv er så smart, at mange af de nye pillefyr kan styres fra computeren eller mobilen. Det er umuligt at give et fast tal for, hvor meget du kan spare på varmeregningen med et pillefyr, men som udgangspunkt kan man forvente en besparelse på omkring 50 %.

2. Bedre isolering

 

Isolering har til formål at reducere gennemstrømningen af din varme og elektricitet, og er helt afgørende for, at dit hus kan holde på varmen. Der findes mange forskellige muligheder inden for isoleringsmaterialer, for eksempel kan du bruge både papiruldleca, mineraluld og flaminco.

3. Solenergi

 

Solenergi er en af de reneste og mest miljøvenlige energikilder der findes, og samtidig er solenergi fuldstændig lugt- og støjfrit. Solenergi til opvarmning findes gerne i form af solfangere, solfanger-anlæg og solvarmeanlæg, som monteres på husets tag eller på et plant sted på jorden. At bruge solenergi til opvarmning er en rigtig god idé, især for dem der har en lille have, og som derfor vil have svært ved at montere for eksempel jordvarme og varmepumper.

4. Jordvarme

 

Med jordvarme omdanner du den energi der er optaget i jorden til varme, som bliver ført ind i huset. Selvom jordvarme ligesom pillefyret er el-drevet, er det stadig en vedvarende og besparende energi, da jordvarme genererer ca. tre gange så meget energi som jordvarme-anlægget forbruger. Et jordvarmeanlæg består af to dele: En jordslange og en varmepumpe.