Brug den gode gamle brændefyring

Selv i vore moderne tider med avancerede materialer til isolering og opvarmning så er det tilsyneladende stadigvæk en god løsning for både miljøet og pengepungen at anvende den gammeldags brændefyring. Det kan man læse mere om i Jyllands-Posten, hvor Energitjenesten svarer på et læserbrev fra en bygherre. Spørgsmålet var blot: Hvilken form for opvarmning er den billigste og bedste i et nybygget hjem.

Fornuftigt med brændefyring

 

Vi skal til at bygge nyt hus på 160 m2 i grundplan og med 70 m2 udnyttet ovenpå. Huset bliver selvfølgelig bygget efter alle krav i det nye bygningsreglement med hensyn til isolering, vinduer, mv. Men vi er i tvivl om hvilken opvarmningsmåde, vi skal vælge. Huset bliver bygget uden for byen og uden mulighed for kollektiv varmeforsyning. Men vi har til gengæld mulighed for billigt træ. Har I gode råd til den bedste og billigste opvarmningskilde? Og hvad er fordele og ulemper ved de forskellige alternativer?

Med venlig hilsen

Kasper Larsen, Thisted

Svar på spørgsmål om billigste fyring:

 

Kort fortalt er den billigste (og mest miljøvenlige) opvarmning brændefyring. Men brændefyring kræver både en del plads til opbevaring af træet og en stor arbejdsindsats med at påfylde og fjerne aske. I det følgende vil jeg kort opridse fordele og ulemper ved forskellige løsninger. Derefter har jeg sammenlignet jeres kommende fyringsudgifter ved de forskellige løsninger.

Et oliefyr er en billig investering med lang levetid. Denne løsning kræver intet arbejde, og den arbejder godt sammen med solvarme. De bedste oliefyr er de såkaldte kondenserende kedler, hvor det meste af varmen i røggassen udnyttes.

 

Brændefyr er den billigste opvarmningsform. Det er CO2-neutralt, og det er godt at supplere med solvarme. Ulemperne ved brændefyring er at det kræver meget arbejde at håndtere træet og fjerne asken. Derudover kræver det en del plads, både indendørs og udendørs, og en lagertank er nødvendig.

 

Et pillefyr er billigere i drift end olie og det kræver mindre arbejde end brændefyring. Som et brændefyr er det en CO2-neutral løsning, der med fordel kan suppleres med solvarme. Ulemperne er at træpillerne hovedsagligt er importeret, der kræves plads til kedel og lager, det kræver jævnligt en arbejdsindsats og der er dårlig nytteværdi om sommeren. Der er ligeledes stor forskel på de gode og dårlige anlæg. Kan købes installeret fra 30.000 – 70.000 kr.

 

Jordvarme er billigere i drift end olie. Det er en driftsikker løsning med en lang levetid. Oplagret solvarme i jorden udnyttes. Der skal ikke bruges skorsten, og jordvarme kræver ingen arbejdsindsats.

 

En luft/vand varmepumpe er billigere i indkøb og kræver ingen jordareal, men den støjer mere og ydre mindre på grund af afrimning.

 

Jeg har prøvet at sammenligne jeres kommende fyringsudgift ved de forskellige løsninger. Jeres hus på 230 m2 vil, efter dagens energikrav, bruge ca. 15.200 kWh, inklusiv varmt brugsvand for 3 personer. Jeg har anvendt følgende priser: Olie: 8,50 kr/l; træpiller: 2,10 kr/kg; elpris: 1,65 kr/kWh og rapsolie: 5,65 kr/l. Til priserne skal investering, forrentning, elforbrug til drift af brænder, pumpe, styring og forvarmning tillægges samt vedligeholdelse, skorstensfejning, og lovpligtigt servicebesøg.

Økonomien ved brændefyring

 

Jeres årlige udgifter vil herefter blive:

 

Hus med årligt forbrug på 15.200 kWh

 

Anlæg: Pris

Kondenserende oliefyr 13.200 kr

Rapsolie 10.690 kr

Brændefyr 4.700 kr

Pillefyr 8.690 kr

Jordvarme 8.360 kr

 

Har I yderligere spørgsmål er I altid velkomne til at kontakte os på 70 333 777.

Med venlig hilsen

Energitjenesten

 

 

Billede: RichInMN