Bedste opvarmning er kombi-varme

Varmeregningen er ofte på flere tusinde kr. hver måned, så den tærer meget på den samlede husholdningsøkonomi. Derfor bør man gøre visse tiltag for at spare på energien både for miljøets skyld men så sandelig også for at spare penge på energiregningen. Dels bør man indstille forbrug af strøm, vand og varme således, at der skrues ned, når man ikke befinder sig i huset. Den anden metode til at nedbringe energiudgifterne er at vælge den billigste og mest effektive form for opvarmning, som oftest er en kombineret løsning, som består af dels solvarme, solceller og brændefyr. Disse løsninger kaldes for kombi-varme, fordi de udnytter naturens varmekilder bedst muligt. Læs mere om kombi-varme på dptvarme.dk, hvor man kan netop se meget mere om de fordele, som kombi-varme tilbyder.

Bedste opvarmning er kombi-varme

 

Med kombi-varme opnår man billigere opvarmning af vand og bolig, idet de kombinerede varmeløsninger har de fordele, at de giver mulighed for at bruge flere varmekilder og energikilder i husstandens produktion af egen boligvarme og varmt vand.

DPT Varme anbefaler kombi-varme

 

Når vi hos DPT Varme analyserer varmebehov og beregner sammensætningen af en kombineret varmeløsning til din husstand, så har vi fuld fokus på, at en eventuel merudgift ved at vælge en kombi-varme løsning skal kunne dækkes ind i form af en hurtigt tilbagebetalingstid via de opnåede besparelser ved at etablere en løsning med miljøvenlig og billigere kombi-varme. I samarbejde med Varmebaronen er vi kommet dertil, hvor de mest vedvarende kombi-varmeløsninger er de mest prisbillige dels i etableringsudgifter og dels i form af den løbende drift og vedligeholdelse. Fordele der vægter tungt, da vores løsninger inden for kombi-varme samtidig giver store besparelser på varmeregningen.

Solvarmeanlæg plus fastbrændselsfyr

 

I Danmark skinner solen så meget året rundt, at det ofte er fordel-agtigt at investere i et solvarmeanlæg der kombineres med et fastbrændselsfyr, pillefyr eller et af Varmebaronens energisparende elvarmeprodukter.

Dobbeltfyr til fastbrændsel og træpiller

 

En anden kombinationsløsning kan være et dobbeltfyr, hvor du kan fyre med såvel fastbrændsel og træpiller. Fyret har et kammer til fastbrændsel og et kammer til træpiller. På den måde kan fyret skifte brændetype på et øjeblik. Derudover har fyret en integreret elvarmeenhed, der automatisk slår til, når de to andre energikilder slår fra. Brændefyret er konstrueret til omvendt forbrænding. Det giver den højst mulige nyttevirkning ved biobrændsel og den lavest mulige udledning af forurening. Det skal siges, at når du fyrer med fastbrændsel, så skal der tilsluttes en akkumuleringstank for at brændefyret kan fungere optimalt, når det er fast træ, der bruges til opvarmningen.

DPT anbefaler kombi-varme til opvarmning

 

Når vi hos DPT stærk anbefaler at gøre brug af en kombinations-løsning, så er årsagen den simple, at på den måde kan du primært gøre brug af de gratis energikilder, som dine boligforhold tillader, at du bruger. Sekundært kan du anvende de energikilder, hvor du får den billigste boligopvarmning. Som tredje valg kan du supplere med et af Varmebaronens funktionelle og energisparende elvarme-produkter. Varmestyring sikrer den bedste udnyttelse af energi-kilderne. Når vi beregner og dimensionerer varmeanlægget, vil vi gøre det, så du ved opvarmning af din bolig og dit varme vand får en varmestyring, der sikrer, at varmeanlægget først anvender de gratis energikilder. Derefter bruges de billige energikilder. Og kræver forholdene, at der også skal bruges lidt dyrere energikilder, så kommer de først i brug til sidst. Så når vi skal hjælpe dig med at få billig opvarmning af din bolig, vil vi ofte anbefale en kombinations-løsning – såfremt alle forhold omkring din bolig og husstand taler for det.