Man kan fyre med korn

De alternative brændsler har kronede dage i Danmark, idet olie-priserne er dyre som aldrig før. Det kan oftest betale sig at anskaffe en brændeovn, et gasfyr, en varmepumpe eller et pillefyr, som alle vil kunne give dig muligheden for at opvarme dit hjem til en lidt lavere pris end de ustabile oliepriser. Et godt stokerfyr kan endda indstilles til at fyre med både store eller små genstande. Specielle stokerfyr kan fyre med små halmballer, mens man oftest anvender træflis eller træpiller. Men nu er man endda begyndt at fyre med korn, fordi kornpriserne er lave som aldrig før. Det er ikke politisk korrekt at fyre med madvarer, men rapsolie og andre madvarer bruges jo også til fyringsformål. På stokerpro.dk kan man læse mange detaljerede forklaringer mht. fyring med forskellige typer brændsel. Her vil jeg især komme ind på fyring med korn.

Fyring med korn

 

Korn er som bekendt et biobrændsel og derfor næsten CO2 neutralt forudsat en rimelig optimal forbrænding.  Som et alternativ til træpiller kan korn være et fornuftigt og økonomiskt brændsel.
I korn er der ca. 0,6 kWh mindre energi end i træpiller. Selvom kedeltemperaturen med fyring af korn skal hæves til min. 70 grader, (gerne 75-80 grader) koster en del ekstra energi, opvejes det økonomiske aspekt fuldt ud. Prisen på korn kan svinge en del, men i forhold til træpiller er en besparelse på 40 % ikke urealistisk. Derfor er korn økonomisk set altså en stor fordel at anvende til at fyre med.

Nemt og billigt at fyre med korn

 

Som sagt skal kedeltemperaturen køre mellem 70 og 80 grader. Dette er nødvendigt for at modvirke syre- og slagge-dannelse, og derved undgå tæring af kedlen. Slagge er aske, der sammensmelter til større eller mindre klumper.  Korn indeholder kaliumforbindelser, der har lavere askesmeltepunkter. Smeltepunktet kan aldrig forudsiges præcist, men kan afhjæpes ved tilførsel af calcium (kridt), der hæver smeltepunktet i de fleste sammensætninger i asken. Kridt er nok den bedste metode at tilføre calcium på, og løsningen med de færreste uheldige biprodukter i  asken. Under forbrænding frigives CO2 så der i asken forbliver calciumoxid. Ved for lave forbrændingstemperaturer frigives store mængder CO, der ved hævning af temperaturen omdannes til CO2.

Indstilling af forbrænding kan være svært

Forbrændingsreaktionerne i korn er langsommere end i træpiller og kan variere langt mere end i træpiller. Som hovedregel skal der indfyres mindre volume af gangen og tilføres mindre luft. Men som sagt ingen regel uden undtagelser. Røgtemperaturen bør ikke være lavere end 135 grader.  Iltstyring kan være en fordel hvor der fyres med forskellige brændselstyper. Der må påregnes oftere tilsyn af fyret når der fyres med korn. Rengøring og fejning bør ske dobbelt så ofte end fyring med træpiller.

Korn er ikke bare korn

 

Erfaringer har påvist mindre slaggedannelse og mindre aske ved korn, der har vokset på magre jorder.  Det optimale korn skal være så tørt som muligt og helst være høstet i sensommeren. Kornet skal opbevares tørt og sikret mod skadedyr. Støv fra korn kan være sundhedsskadeligt. Under håndtering af korn bør der altid anvendes støvmaske.

 

Billede: Frapestaartje

Billede: Kamil Porembiński